Comuna Terebești, Satu Mare

Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270 unde este menționată ca “Therebes terra vacua”. La 3–4 km de hotarul comunei in anul 1936 se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de cca 2–3 km. Localnicii îi spuneau “drumul lui Traian”. Unii istorici apreciază că este vorba de un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei romane, dacă nu cumva mai înainte