Asistenta sociala

Home / Asistenta sociala

Asistență socială

 

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA COMPLEMENTARĂ ȘI DE SUSȚINERE

Copii xerox după:

-carte de identitate pentru sot/sotie, concubin-concubină, cu domiciliul în Terebești

-certificat de nastere copii

-certificat de căsătorie

-certificat de deces (după caz)

-sentintă de divort (după caz)

-livret de familie

ADEVERINȚE

-de la scoală pentru copii care frecventează cursurile scolare,

-registru agricol

-de venit de la perceptie

-de salarizare pentru părinti/copii care lucrează de la ajutorul social

-dacă nu lucrează părintii declaratie pe propria răspundere dată de titular

CUPOANE de:

-alocatie de stat pentru copii

-burse pentru elevi si studenti

-pensii de stat

-indemnizatii pentru maternitate cresterea copiului, stimulent, stimulent lunar/de insertie, etc

Dosar cu sină

<370 lei venit net/membru fam.

 

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL SOCIAL

 

– copie buletin

– copie certificat de nastere

– copie certificat de căsătorie

– adeverintă de venit- perceptie

– adeverintă registru agricol

– la copii:

– cupon alocatie de stat

– adeverintă de la scoală

– adeverintă de la A.J.O.F.M. la adulti si copii peste 16 ani că sunt apti de muncă

– cine e inapt de muncă certificat medical de la medic sau de la comisie

– cupon de pensie

 

ALOCAȚIA DE STAT

ACTELE NECESARE

 

– cerere tip (de la Biroul Autoritate Tutelară)

– certificatul de nastere a copilului ( în original )

– cărtile de identitate ale celor 2 părinti ( în cazul familiei mono, al mamei )

– hotărârea de plasament sau înfiere ( dacă este cazul )

– dispozitia de curatelă ( dacă) este cazul

 

 

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL PÂNĂ LA DOI ANI

ACTELE NECESARE

 

 – cerere tip (de la Biroul Autoritate Tutelară)

– certificatul de nastere a copilului ( în original )

– cărtile de identitate ale celor 2 părinti ( în cazul familiei mono, al mamei )

– hotărârea de plasament sau înfiere ( dacă este cazul )

– dispozitia de curatelă ( dacă) este cazul

– adeverință locul de muncă (ultimele 12 luni lucrate)

– copie concedii medicale

– copie cererea de incetare a contractului de muncă