Despre Institutie

Home / Despre Institutie

Prezentarea Localității

Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270 unde este menționată ca “Therebes terra vacua”. La 3–4 km de hotarul comunei in anul 1936 se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de cca 2–3 km. Localnicii îi spuneau “drumul lui Traian”. Unii istorici apreciază că este vorba de un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei romane, dacă nu cumva mai înainte.

Persoane din institutie:

Primar: Avorniciţi Mariana Nicoleta
Viceprimar:Chiorean Tudor Ştefan
Secretar General: Pop Cristina Mariana
Contabil: Blidar Petru

Suprafață: 5540,72 ha

Intravilan: 319,29 ha

Extravilan: 5221,43 ha

Populație: 1961

Gospodării: 569

Nr. locuințe: 647

Nr. grădinițe: 3

Nr. școli: 3

Numele localităților aflate în administrație:

Terebeşti, Pişcari, Gelu, Aliza

Așezarea geografică

Localitatea se află situată la 25 km distanţă faţă de reşedinţa de judeţ Municipiul Satu Mare, pe DJ 108L, 30 km de Municipiul Carei, pe DJ 194, 25 km faţă de staţiunea balneoclimaterică Tăşnad pe DJ 108L
Aşezată în Transilvania, în zona de câmpie din sud-vestul judeţului Satu Mare.

Activitati economice si specifice zonei

Cultura cerealelor
Plante furajere
Plante Tehnice
Creşterea animalelor: bovine, ovine, porcine