Registru Agricol

Home / Registru Agricol

 

PERSOANE FIZICE

Documente necesare

– Acte de stare civilă a membrilor gospodăriei

CI, certificat de naştere, sentinţă de divorţ,etc.

– Acte doveditoere asupra proprietăţii terenurilor, construcţiilor şi anexelor gospodăreşti

– Declaraţie pentru numărul pomilor fructiferi

– Declaraţie pentru efectivele de animale şi evoluţia efectivelor de animale în cursul anului

– Declaraţie pentru utilaje şi instalaţii pentru agricultură.

 

PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

– Actul de constituire

– Denumirea unităţii

– CUI

– Cod Fiscal

– Codul exploataţiei

– Reprezentantul legal

– Acte doveditoare asupra terenurilor şi construcţiilor ( C.F., contract de arendare, contract de vânzare-cumpărare sau alte acte de dobândire), modul de folosinţă.

– Declaraţie utilaje şi instalaţii pentru agricultură

– Declaraţie pentru efectivele de animale

 

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA TITLULUI DE PROPIETATE

– actul de identitate

– adeverintă cu suprafata validată de consiliul judetean

– certificat de deces dacă proprietarul a decedat

– pentru ridicarea titlului de proprietate este nevoie doar de actul de identitate

– pentru eliberarea adeverintei cu normele lucrate în CAP este nevoie doar de actul de identitate

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA SUBVENTIILOR PE TERENUL LUCRAT

– actul de identitate

– copie de pe numărul de cont deschis la BANCĂ sau la CEC

 

 

ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ARENDARE

– titlul de proprietate, extras CF act de vânzare-cumpărare

– act de identitate – formular tip contract de arendare de la primărie

– înregistrarea contractului se face în termen de 15 zile de redactarea lor

 

ACTE NECESARE PENTRU RENTA VIAGERĂ

– copie actul de identitate

– copie de pe contractul de arendare sau copie de pe actul de înstrăinare ( vânzare )

-declaratie pe propria răspun-dere că nu are în proprietate pentru folosintă proprie teren agricol în suprafată mai mare de 0,5 ha

– 100 Euro/ha dacă este vândut

– 50 Euro/ha dacă este arendat

Pot beneficia de rentă viageră:

– cetătenii români care au împlinit vârsta de 62 de ani

– au vândut terenul